Pravidlá ochrany a spracovania osobných údajov

Informácia pre obchodných partnerov firmy Maschinen- und Werkzeugbau, s.r.o – fyzickým osobám, o ochrane osobných údajov, nakladanie s nimi a súvisiacich právach, podľa GDPR

Spoločnosť Maschinen- und Werkzeugbau, s.r.o, IČO: 34105077, so sídlom: Priemyselná 8, 92401 Galanta (ďalej iba „Maschinen- und Werkzeugbau, s.r.o“) v súvislosti s Nariadením Europského parlamentu a rady EU 2016/679 (ďalej iba „Nariadenie“), známym pod skratkou „GDPR“ a z neho vyplývajúcimi informačnými povinnosťami, si Vás dovoľujeme informovať po:

1.

Spoločnosť Maschinen- und Werkzeugbau, s.r.o, spracováva osobné údaje svojich obchodných partnerov – fyzických osôb výlučne v nasledovnom rozsahu:

  1. Meno a priezvisko
  2. Obchodná firma, pod ktorou fyzická osoba podniká, to znamená meno a priezvisko s prípadným dodatkom
  3. IČO, IČ DPH, prípadne DIČ
  4. Adresa miesta podnikania, prípadne prevádzky, prevádzok, skladu, atď.
  5. Kontaktné telefónne číslo, slúžiace na podnikanie
  6. Kontaktná emailová adresa, slúžiaca na podnikanie
  7. Číslo bankového účtu, slúžiaceho na podnikanie
  8. Prípadne odkaz na www stránky

2.

Právnym dôvodom spracovávania týchto osobných údajov je nutnosť plnenia zo zmluvy – meno, priezvisko, IČO, DIČ, kontaktná adresa, email, telefón, bankový účet – je nevyhnutnosťou realizácie každého obchodného vzťahu.

Ďalším právnym dôvodom spracovávania týchto osobných údajov je povinnosť daná platnými zákonmi Slovenskej Republiky, ako napríklad zákony o účtovníctve.

Spoločnosť Maschinen- und Werkzeugbau, s.r.o nemá poverenca na ochranu osobných údajov, na základe výnimky pre malé a stredné podniky, v hore uvedenom Nariadení EU.

S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na pracovníkov.

Kontaktujte nás