Článok v časopise strojárstvo 2007

Ohýbanie rôznych materiálov a profi lov je veľmi starou a stále sa rozvíjajúcou technológiou. Je to proces tvárnenia materiálu, pri ktorom sa prekračuje medza pružnosti materiálu a výrobky dostávajú nový tvar.

V poslednej dobe sa technológia ohýbania z oblasti stavby strojov a zariadení (potrubné systémy, výmenníky tepla) preniesla do oblasti architektúry, kde vlastne ohýbané výrobky tvoria súčasť dizajnu budov a stavieb. Týmto stúpli aj nároky na vzhľad ohýbaných výrobkov, na ich presnosť aj z pohľadu opakovanosti rovnakých tvarov.
Tieto nároky sa uplatňujú na výrobky z rôznych kovových materiálov (uhlíková oceľ, chróm- niklové ocele, meď, hliník a pod.), nekovových materiálov (napr. ratan), ale aj rôznych profilov (plné tyče, trubky, štvorcové profily, T, I, H, L profi ly a iné). Uvedené požiadavky často nespĺňa len samotný stroj, ktorý prekonaním odporu materiálu vytvorí nový tvar, ale príslušenstvo stroja, ktoré udrží materiál v požadovanom rozmere a dizajne.

Najpoužívanejším doplnkovým vybavením zakružovacieho stroja je špirálový prípravok, ktorý okrem ohýbania profi lu do predpísaného
polomeru, zabezpečí aj jeho konštantné stúpanie pri zohľadnení vysokých nárokov na dizajn. Tieto vlastnosti sa využívajú najčastejšie v stavebníctve pri ohýbaní zábradlí točitých schodov, vo výrobe kulís v divadle a pod. Svoje uplatnenie nájde však aj vo výrobe hadov pre výmenníky tepla, zásobníky teplej vody, zásobníky solárnych systémov a tepelných čerpadiel a pod.

Na navrhovanie takýchto výrobkov je k dispozícii pomocný program, ktorý pri zohľadnení vlastností ohýbaného materiálu a požiadaviek na hotový výrobok, vypočíta nastavenie zakružovacieho stroja. Programovateľnosť zakružovania viedla tiež aj k vývoju numericky  riadených zakružovacích strojov (NC a CNC). Vzhľadom na dosiahnuté výsledky je investičná náročnosť v obstaraní príslušenstva strojov rýchlo návratná.


Magdaléna Wabnitz

Kontaktujte nás