BEND s.r.o. - Nové Mesto nad Váhom

Zakúpené stroje:

  • zakružovačka profilov ZB80
  • ohýbačka profilov s tŕňom ZB54
  • ohýbačka profilov s tŕňom ZB80
  • CNC zakružovačka profilov ZB50
  • horizontálna ohýbačka T300
  • CNC ohýbačka SOCO
  • CNC profilová zakružovačka Thoman

Ohýbanie na zákazku všetkých kovových profilov. Zložité prípady ohýbania a zakružovania na základe výkresov. Opakované presné ohýbanie a zakružovanie väčších sérií pomocou programovania (NC a CNC).

Kontaktujte nás